Soita numeroon:

044 5848 288

Tietoa kosteusvaurioista ja homeongelmista

Homesienten itiöitä on kaikkialla ympäristössä.

Lue lisää

Homekoira auttaa homeen paikantamisessa

Homekoira on tehokas apu hometutkimukseen.

Lue lisää
Homekoira auttaa homeen paikantamisessa

Homekoira on tehokas apu hometutkimukseen

Homekoira on tehokas ja usein korvaamaton apuväline vauriokohteiden tutkimisessa. Koirien käyttö hometutkimuksissa perustuu koiran erittäin tarkan hajuaistin hyödyntämiseen.

Homekoiran koulutustavat ja -metodit ovat samankaltaiset kuin pommi- ja huumekoirien. Koulutetulle homekoiralle rakennuksen rakenteista vapaasti tunkeutuvan homeen hajun paikallistaminen sen voimakkuuden perusteella on helppoa verrattuna esimerkiksi pommikoiran työhön; tarkoituksenmukaisesti kätketyn räjähteen tunnistamiseen.

Koira ei ole absoluuttinen tutkimusväline, vaan se ilmaisee paikan tai rakenteen, josta se tunnistaa homeen hajua. Asiantuntijan tehtävä on havainnoida ja jatkotutkia koiran tekemien merkkauksien relevanttius eli todellisen haitan arvioiminen.

Käytännössä hyvin harvoissa kohteissa ei saada yhtään homekoiran merkkausta. Kyse ei kuitenkaan aina ole homevauriosta. Esimerkiksi ilmavirtauksien ja vaikkapa kalusteiden tai ovien aiheuttamat laskeumat voivat tuottaa merkkauksen, mikäli kiinteistön sisäilma on muilta osin erityisen puhdasta. Vastaavasti kohteissa, joissa mikrobivaurioon viittaava haju on poikkeuksellisen voimakasta koko kiinteistön sisäilmassa, saattaa koiran olla vaikeaa merkitä tiettyjä hajunlähteitä. Myös rakenteelliset tekijät sekä tiettyjen rakennustapojen aiheuttamat ilman liikkumiset tulee huomioida jatkotutkimuksissa.

Homekoiran hyödyt

Koira on erittäin kustannustehokas ja luotettava tutkimusväline. Sen tehokkuus korostuu kohteissa, joissa kosteus- tai mikrobivauriosta ei ole silmämääräisesti tai kosteusmittauksin havaintoa, mutta sisäilman laatu tai ihmisten oireet viittaavat mahdolliseen mikrobiongelmaan.

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi ne, joissa kosteuskuormitus on ajoittaista (sade- tai sulamisvedet, maakosteus jne.), ja rakenteet kuivuvat jollakin ajanjaksolla. Tällöin kosteusmittauksin tai rakenteita rikkomatta ei voida havaita mahdollista vaurioaluetta. Homekoiran avulla muun muassa mainitun Dunder kaltaiset vauriokohdat löytyvät suurimmassa osassa tapauksista. Vauriokohdan rakenteen kunto tulee varmentaa esimerkiksi rakennetta paikallisesti avaamalla, tai materiaalinäyttein kohteesta ja mahdollisuuksista riippuen. Useimmissa tapauksissa homekoira tuo kustannussäästöjä, sillä ”hakuammunnalla” tehtävät rakenteiden avaukset ja vaurioalueiden etsinnät vievät aikaa ja tulevat kalliiksi, aivan kuten turhaan rikottujen rakenteiden korjaaminen.