Soita numeroon:

044 5848 288

Tietoa kosteusvaurioista ja homeongelmista

Homesienten itiöitä on kaikkialla ympäristössä.

Lue lisää

Homekoira auttaa homeen paikantamisessa

Homekoira on tehokas apu hometutkimukseen.

Lue lisää
Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on tehokas ja luotettava tarkastusmenetelmä, joka paljastaa nopeasti rakenteita rikkomatta kiinteistön lämpötekniset ongelmat. Tyypillisiä lämpökuvauksen sovelluksia ovat mm. kiinteistöjen kuntotutkimukset, uuden rakennuksen ulkovaipan tarkastus takuuaikana, vanhan rakennuksen ulkovaipan ilma- ja lämpövuotojen tarkastukset korjaustarpeiden kartoitusta tai asuntokauppaa varten, lämpöverkostot ja teollisuuden kunnossapito.

Lämpökuvaus perustuu lämpösäteilyyn eli infrapunasäteilyyn. Lämpökuvaus on tarkka, nopea ja edullinen tutkimusmenetelmä. Lämpökuvauksella voidaan paikantaa mm. ikkunakarmin, ovikarmin ja rungon välissä olevat vuotokohdat, levyeristeiden saumojen tiiveydessä tai yläpohjan läpivienneissä olevat vuotokohdat.

Lämpökuvauksen edut

Lämpökuvaus paljastaa eristeviat ja hallitsemattomat ilmavuodot, jotka lisäävät energian kulutusta. Lämpökuvaus on puolueeton rakentamisen laadun mittausmenetelmä. Se on tutkimusmenetelmä, jolla voidaan riittävän tarkasti ja nopeasti määrittää rakennuksen vaipan lämpötekninen kunto.

Lämpökuvauksen tärkein työvaihe on saatujen tulosten oikea tulkinta ja selkeä raportointi.

Teollisuuden lämpökuvaus

Teollisuudessa lämpökuvaus on osa ennakkohuoltoa, jolloin vika voidaan ennakoidusti korjata ennen kuin vahinkoja on tapahtunut. Laakereiden tarkastus ja kunnon toteaminen lämpökameralla käy nopeasti ja luotettavasti. Lämpökuvaus on edullinen, ja luotettava menetelmä tarkistettaessa mekaanisia järjestelmiä ja niiden osia.

Tarkastettavia kohteita ovat esimerkiksi:

• pumput
• laakeroinnit
• putkistotukokset
• hydrauliikka
• ja muut mekaaniset järjestelmät, laitteet ja koneet

Sähkölaitteiden tarkastettavia kohteita ovat esimerkiksi:

• sähkömoottorit
• sähkökeskukset
• sulaketaulut
• liittimet
• muuntajat
• sekä muut järjestelmät ja laitteet

Sähkölaitteistojen säännöllisillä kuvauksilla voidaan havaita sähköviat ennen kuin käyttö keskeytyy tai palo syttyy. Yleisiä vahinkojen syitä ovat löysät liitokset, eristeiden heikkeneminen, jäähdytyksen estyminen ja mekaaninen vahingoittuminen. Lämpökuvaus on nopea ja kustannustehokas menetelmä ennakoivaan kunnossapitoon ja palontorjuntaan.

Kiinteistöjen lämpökuvaus

Lämpökuvaus on erinomainen ainetta rikkomaton tarkastusmenetelmä esimerkiksi uudisrakentamisen tai peruskorjauksen laadunvarmistamisessa. Lämpökuvauksella voidaan selvittää rakennuksesta monenlaisia asioita, kuten lämpöeristyksien puutteita ja vikoja tai lämpö- ja ilmavuotoja. Ilmavuodot vaikuttavat energiataloutta heikentävästi. Ne huonontavat myös asumisviihtyvyyttä, kun kylmä ilma virtaa sisälle ja aiheuttaa vetoa.

Asuntokaupan yhteydessä suoritettava lämpökuvaus

Kiinteistö- tai asuntokaupan yhteydessä suoritettava kiinteistön lämpökuvaus antaa sellaista tietoa kiinteistön kunnosta, jota muutoin on hankala ja jopa mahdoton saada. Pintapuolinen ja aistinvarainen kuntotarkastus ei aina anna tietoa esim. lämmöneristeiden kunnosta eikä energiankulutukseen vaikuttavista seikoista. Lämpökuvauksella asunnon ostaja saa nopeasti hyödyllistä tietoa rakennuksen energiateknisestä toimivuudesta ilman, että rakenteita tarvitsee purkaa. Näin saadaan faktaa, joka on tärkeää asunnon ostopäätöstä tehtäessä.

Korjausten suunnittelu / laadunvarmistus

Suunniteltaessa kiinteistön peruskorjausta tai ikkuna- ja oviremonttia, lämpökuvausta voidaan hyödyntää jo korjaustöiden suunnitteluvaiheessa selvittämällä korjaustöiden tarve. Lämpökuvauksella voidaan selvittää rakenteita purkamatta vesijohtojen ja lattialämmityskaapeleiden sijainnit. Näin vältetään lisäkustannusten syntyminen, esim. pesuhuoneen lattiakaivon uusimisen yhteydessä. Lämpökuvauksella voidaan varmistaa jo tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistuminen.

Uusien rakennusten laadunvarmistus

Uudisrakentamisessa rakennustyön aikana suoritetulla lämpökuvauksella saadaan tietoa rakentamisen laadusta ja mahdollisiin rakennusvirheisiin voidaan puuttua hyvissä ajoin välttäen ylimääräisiä kustannuksia. Kun viat ja puutteet havaitaan jo rakennusvaiheessa, on niiden korjaaminen huomattavasti helpompaa ja halvempaa kuin valmiissa rakennuksessa. Valmiin rakennuksen lämpökuvaus antaa luotettavaa tietoa rakennuksen lämpöteknisestä laadusta. Uusissa ns. "avaimet käteen" -kohteissa ostajan olisi hyvä vaatia sopimustekstiin lause: "Kohde tullaan lämpökuvaamaan ennen luovutusta, viimeistään ennen vuositarkastusta."