Soita numeroon:

044 5848 288

Tietoa kosteusvaurioista ja homeongelmista

Homesienten itiöitä on kaikkialla ympäristössä.

Lue lisää

Homekoira auttaa homeen paikantamisessa

Homekoira on tehokas apu hometutkimukseen.

Lue lisää
RATEKU on kosteus- ja hometutkimusten asiantuntija.

RATEKUn kosteus- ja homemittaustutkimukset:

• Mittaukset sisäilmasta
• Pintamittaukset
• Mittaukset rakenteiden sisältä
• Hometutkimukset
• Homekoiratutkimukset

Sisäilmamittaukset

Sisäilmamittauksilla tutkitaan sisäilman laatua, sekä täyttääkö se tilan käyttötarkoituksen mukaiset vaatimukset. Sisäilmamittaukset tehdään RATEKUn omalla kalustolla.

Pintamittaukset

Pintakosteutta mittaamalla tunnistetaan alueet, joilla kosteutta ilmenee. Mittaustuloksia verrataan kuivaan vertailuarvoon vastaavassa rakenteessa.

Rakenteiden kosteusmittaukset

Rakenteiden sisäistä kosteutta voidaan mitata kohteen tarpeen mukaan antureilla, porareikämittauksella tai eristetilamittauksella.

Hometutkimukset

Kosteusmittaus ei aina kerro totuutta rakenteen vioista ja vaurioista: vaurion aiheuttaja voi olla kausiluontoinen (esim. rakenne kastuu vain ajoittain). On hyvä muistaa, että kaikki homelajit eivät aiheuta hajuja sisäilmaan, ja rakenteet voivat ilmavuotaa haitallista ilmaa sisätilaan vain ajoittain.

Mikrobi- ja hometutkimuksien avulla pyritään selvittämään rakennuksessa mahdollista terveys- tai hajuhaittaa aiheuttavien mikrobikasvustojen olemassa olo, sijainti ja laajuus. Tutkimustulosten perusteella voidaan määrittää kohteen korjaustoimenpide-ehdotukset. Pääasiallisesti mikrobinäytteiden tavoitteena on aina löytää vaurioitunut materiaali tai rakenne, sekä vaurion aiheuttaja. Mikrobinäytteiden analysointi ja vertailu suoritetaan Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) määritelmien mukaisesti.

Lue lisää homevauriosta!

Homekoiratutkimukset

Koirien käyttö hometutkimuksissa perustuu koiran erittäin tarkan hajuaistin hyödyntämiseen. Koira ilmaisee paikan tai rakenteen, josta se tunnistaa homeen hajua. Mukana oleva asiantuntijan havainnoi ja jatkotutkii koiran tekemien merkkauksien relevanttiuden eli tekee todellisen haitan arvioimisen.

Lue lisää homekoiratutkimuksista!

Kysy lisää RATEKUn kosteus- ja hometutkimuksista!